Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017

Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ και καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών για τους Πωλητές Λαϊκών Λαχείων ασφαλισμένων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών.

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. του ΕΦΚΑ με την υπ. αριθ.417/Σ41/21-09-2017 απόφασή του, ενέκρινε την παράταση υποβολής ΑΠΔ και καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 5/2014 – 3/2017, για τους πωλητές Λαϊκών Λαχείων ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ταυτόχρονα είναι μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών, μέχρι 30/11/2017, χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ και πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37143