Αναδρομικά συνταξιούχων: Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις στον ΕΦΚΑ από 12 Νοεμβρίου 2018

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου και εφεξής θα γίνονται αποδεκτές μόνο ηλεκτρονικά, οι αιτήσεις για τις μειώσεις οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις …

Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017 Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ και καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών για τους Πωλητές Λαϊκών Λαχείων ασφαλισμένων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών. Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ανακοινώνει …

Διευκρινίσεις για τους ενεργειακούς ελέγχους σε επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4342/2015

5.10.2017 – Η διευκρινιστική Εγκύκλιος ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 181906/2017 εκδίδεται με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση των ενεργειακών ελέγχων του άρθρου 10 του νόμου 4342/2015 και της οικ.178679/4.7.2017 απόφασης. Α) Αναφορικά με τους υποψήφιους …