Υποστηρίζουμε υπεύθυνα και ποιοτικά κάθε είδους επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος. Εργαζόμαστε με γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεων σας, συμβάλλοντας ενεργά στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

 • Δηλώσεις φυσικών προσώπων
 • Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων Β,Γ κατηγορίας και σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Μισθοδοσίες
 • Εργατικά
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων(Εφορία και Ασφαλιστικά ταμεία)
 • Ίδρυση και διακοπή εργασιών
 • Σύνταξη ταμειακών ροών
 • Μετατροπές,συγχωνεύσεις,απορροφήσεις,εξαγορές εταιρειών
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων
 • Έλεγχος σωστής τήρησης βιβλίου αποθήκης
 • Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη

Επιπλέον αναλαμβάνουμε:

 • Κοστολογήσεις  – BUSINESS PLAN
 • Μελέτες βιωσιμότητας 
 • Επιχειρησιακά σχέδια
 • Αξιολογήσεις
 • Υπολογιστής CASH FLOW
 • Κατάθεση μελέτης για προγράμματα επιδότησης