Στα πλαίσια καλύτερης εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των πελατών μας, αναλαμβάνουμε την μεταφορά των τιμολογίων από και προς την επιχείρηση σας για την ενημέρωση των βιβλίων, καθώς και την διεκπεραίωση κάθε είδους εξωτερικών εργασιών στις δημόσιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Επιμελητήρια, κτλ)