Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ με την οποία προβλέπεται η καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων υποστηρικτικών δικαιολογητικών της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.), εγγράφων, καθώς και ο τρόπος και ο τόπος τήρησης αυτών από τον υπόχρεο υποβολής του εν λόγω τελωνειακού παραστατικού,
 

Σκοπός της απόφαση είναι η καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.), εγγράφων, στο πλαίσιο βεβαίωσης και είσπραξης ή απαλλαγής του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α., του Τέλους Ταξινόμησης, του Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και ο καθορισμός του τρόπου και του τόπου τήρησης αυτών σε αρχείο, από τους υπόχρεους υποβολής του ως άνω τελωνειακού παραστατικού.

 


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/46552