Τρόπος φορολόγησης υπεκμίσθωσης επαγγελματικής στέγης

Σύνηθες ερώτημα
Ιατρός «Α» μισθώνει, από 1.1. έως 31.12 επαγγελματική στέγη (ιατρείο) με επιφάνεια 100 τ.μ. αντί του ποσού των 700,00 ευρώ μηνιαίως. Ένα διακεκριμένο τμήμα του εν λόγω ιατρείου με επιφάνεια 30 τ.μ. υπεκμισθώνεται από 1.1. έως 31.12 (σ.σ. έχει βάσει συμφωνητικού το δικαίωμα για περαιτέρω υπεκμίσθωση) σε άλλον ιατρό «Β» προκειμένου ο δεύτερος να το χρησιμοποιήσει ως επαγγελματική του έδρα, αντί του ποσού των 300,00 ευρώ μηνιαίως. Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά η συγκεκριμένη περίπτωση και πως συμπληρώνονται τα σχετικά έντυπα;
Απάντηση

……………………


Για να δείτε την συνέχεια του άρθρου πρέπει να έχετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου

⟶ Πατήστε εδώ για να δείτε τι προσφέρουν οι συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου με την χαμηλότερη τιμή της αγοράς

⟶ Πατήστε εδώ για να δηλώσετε ενδιαφέρον

⟶ Πατήστε εδώ για να αποκτήσετε άμεσα συνδρομή εφόσον έχετε κάνει είσοδο σαν απλό μέλος στον κόμβο (log in)

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/45629