Την Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου, η πληρωμή του ΚΕΑ στους δικαιούχους

Με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Ε. Αχτσιόγλου εγκρίθηκε η πίστωση για την πληρωμή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για το μήνα Νοέμβριο σε 318.615 δικαιούχους:

“Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ύψους εβδομήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (70.943.835,97€) από τον Ε.Φ. 33-220, ΚΑΕ 2764 οικ. έτους 2018, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της πληρωμής μηνός Νοεμβρίου 2018 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 318.615 (τριακόσιους δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσιους δεκαπέντε) δικαιούχους.

 

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/42846