Τίτλοι κτήσης: Εντάσσονται και οι συνταξιούχοι για τους οποίους νομίμως εκδίδεται τίτλος κτήσης στο άρθρο 55 του ν. 4509/2017

Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4578/2018, και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.15/Γ’/67695/1825/28-12-2018, ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης των αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), και ειδικότερα η υπαγωγή στην ασφάλιση, οι ασφαλιστικές εισφορές, η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσής τους στον ΕΦΚΑ, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης.

Με το Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ./67/430334/2019 διευκρινίζεται συμπληρωματικά ότι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 εντάσσονται και οι συνταξιούχοι για τους οποίους νομίμως εκδίδεται τίτλος κτήσης.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44237#