ΣτΕ 270/2020 Αίτηση ακύρωσης της ΠΟΛ 1113/2018 – Έννομο συμφέρον

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) βαρύνουν το πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους φορολογίας. εκείνος που επιδιώκει την ακύρωση από το Δικαστήριο, της κανονιστικής ρύθμισης περί τιμής ζώνης, στην περιοχή όπου κείται το ακίνητο προκειμένου να θεμελιώσει το έννομο συμφέρον του οφείλει να επικαλεσθεί και να καταθέσει νομίμως στο Δικαστήριο, πρόσφορα και επίκαιρα στοιχεία.

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/circulars/33217