Προς παράταση οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων (;)

Όλα δείχνουν πως βαίνουμε προς μία παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ομολογουμένως, το χρονικό περιθώριο που είχαν στη διάθεσή τους οι πολίτες ήταν πολύ μικρό, αν αναλογιστεί κανείς ότι υπήρξαν κι πρόσφατες αλλαγές στις κείμενες διατάξεις που την αφορούν, ενώ είχαν επισημανθεί και αρκετές περιπτώσεις αδυναμίας ένταξης πολιτών και επιχειρήσεων (βλ. άρθρο της κας Καλομοίρας Κωτσαλά με θέμα «Κίνδυνος να μην προλάβουν τις 120 δόσεις χιλιάδες πολίτες»). Ταυτόχρονα, υπήρχαν και πλείστες περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι για να ενταχθούν στη ρύθμιση έπρεπε προηγουμένως να επισκεφθούν τις Δ.Ο.Υ. επειδή υπήρχαν ασυμφωνίες σε πληρωμές που είχαν γίνει στο παρελθόν (υπερεισπράξεις, κ.λπ.) και τα ζητήματα αυτά λύνονταν μόνο με επίσκεψη στις Δ.Ο.Υ., γεγονός που καθιστούσε ιδιαιτέρως χρονοβόρα την όλη διαδικασία. Τα διάφορα προβλήματα και το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο έχουν εγκαίρως επισημανθεί και από σύσσωμο τον κλάδο μας, αλλά και από τους συνδικαλιστικούς φορείς μέσα από σχετικές επιστολές προς τους αρμόδιους φορείς.
Παράλληλα με τα προβλήματα στη ρύθμιση των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές κινούνται και τα προβλήματα στην άλλη ρύθμιση, αυτή που αφορά στις 120 δόσεις για οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Εκεί υπάρχουν πλείστα προβλήματα εκτός των άλλων και λόγω της κατάστασης που επικρατούσε διαχρονικά στα διάφορα ταμεία προ ΕΦΚΑ (επικουρικά και μη), ενώ όπως αποδεικνύεται, ακόμη και οι λύσεις που υλοποιήθηκαν πριν από λίγες ημέρες στην πλατφόρμα (δείτε σχετική είδηση «Ρύθμιση 120 δόσεων ασφαλισμένων και συνταξιούχων – Υπ. Εργασίας: Διαχωρισμός των σταδίων ένταξης»)1, δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αφού υπάρχουν και πολλοί που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν ούτε καν το πρώτο βήμα (περιπτώσεις θανόντων, κ.α.). Να τονίσουμε επίσης πως, μείζονα ζητήματα ανακύπτουν και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης και της μεταφοράς των οφειλών προς το Κ.Ε.Α.Ο. (πολλές πιστοποιήσεις ανά οφειλέτη για τις οφειλές στα διάφορα ταμεία γεγονός που οδηγεί σε πληθώρα δόσεων και ταυτοτήτων οφειλών, κ.λπ.). Όλα αυτά αποτελούν τροχοπέδη στην ομαλή έκβαση της όλης διαδικασίας, αλλά κυρίως δημιουργούν απίστευτη γραφειοκρατία και χαμένες εργατοώρες.
Η κοινή λογική λέει πως μία παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας που θα αφορά στη ρύθμιση των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές θα συμπαρασύρει και τη ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή, αν αποφασίσει το υπ. οικονομικών να δώσει παράταση, τότε και το υπ. Εργασίας λογικά θα ακολουθήσει. Κάθε νουνεχής άνθρωπος αντιλαμβάνεται πως μέσω μιας παράτασης θα είναι όλοι ικανοποιημένοι, πολίτες και Δημόσιο, αφού ο διακαής πόθος όλων είναι αρχικά να ρυθμιστούν οι οφειλές και στη συνέχεια να διατηρούνται εν ισχύι οι εν λόγω ρυθμίσεις (αυτό είναι το πιο δύσκολο). Συνεπώς η παράταση είναι μονόδρομος.
Στο καίριο ερώτημα, δηλαδή για «για πόσο χρονικό διάστημα θα δοθεί παράταση και πότε αυτή θα ανακοινωθεί;», εικάζουμε πως οι παρατάσεις που θα δοθούν από τα αρμόδια υπουργεία θα είναι μόνο για έναν μήνα ακόμη (σ.σ. έως 31.10.2019), ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις θα κοινοποιηθούν —όπως δυστυχώς συνηθίζεται στον τόπο μας— λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας.
Σε κάθε περίπτωση, η δική μας αίσθηση για την κατάληξη του θέματος της παράτασης και οι εικασίες που κάνουμε δεν θεωρούνται θέσφατα, ούτε πρέπει να οδηγήσουν τους ενδιαφερόμενους στη λήψη αποφάσεων ή στην αναβολή των ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου να είναι εμπρόθεσμοι οι πελάτες τους. Πρέπει να αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων Υπουργείων και ευελπιστούμε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την απρόσκοπτη υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/45837