Η νέα ηλεκτρονική διαδικασία δημιουργίας τίτλων βεβαίωσης εσόδων υπέρ του Δημοσίου και εσόδων υπέρ Τρίτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης και Φορείς Δημόσιου Τομέα


Με την Α 1197/2019 απόφαση της ΑΑΔΕ καθιερώνεται η ηλεκτρονική διαδικασία δημιουργίας τίτλων βεβαίωσης εσόδων υπέρ του Δημοσίου και εσόδων υπέρ Τρίτων, στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και ηλεκτρονικής έκδοσης Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) ήδη βεβαιωθέντων εσόδων, από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης, Φορείς Δημόσιου Τομέα πλην Κεντρικής Διοίκησης και Τρίτους μέσω των Υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών με τη δημιουργία σχετικής διεπαφής.

Η νέα αυτή διαδικασία θα εφαρμόζεται σταδιακά ανά Φορέα.

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της απόφασης ορίζεται η 01-11-2019.

Δείτε την απόφαση Α.1197/2019 από το αρχείο του κόμβου

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44798