Η απόφαση για την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας επιβεβαίωσης της ιδιότητας του «αγοραστή» – Άρθρο 39α ΦΠΑ


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α 1439/2019 με την οποία αποφασίζεται η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του «αγοραστή» ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του, στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

Η απόφαση ισχύει από 10 Δεκεμβρίου 2019.

Δείτε την Α.1439/2019 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου