Ενιαίο όριο υποχρεωτικής υπογραφής δηλώσεων από λογιστή-φοροτεχνικό στα 50.000 ευρώ

 

Δελτίο Τύπου της ΣΥΝΑΡΟΕΕ

Με την υφυπουργό Οικονομικών κα Κατερίνα Παπανάτσιου συναντήθηκε, την Τρίτη 2 Απριλίου, αντιπροσωπεία της Συνεργασίας Αριστερών Οικονομολόγων και συζήτησαν θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

Ιδιαίτερα οι συνάδελφοί μας αναφέρθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις έτους 2018, στον ηλεκτρονικό τρόπο τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων και κατατέθηκαν προτάσεις βελτίωσης λειτουργιών.

Θετικά αντιμετωπίστηκε, από τους εκπροσώπους της Συνεργασίας των Αριστερών Οικονομολόγων, η ανακοίνωση της κας Υφυπουργού κατά την διάρκεια της συνάντησης αναφορικά με τον επανακαθορισμό των ορίων της υποχρεωτικής υπογραφής από λογιστή – φοροτεχνικό των φορολογικών δηλώσεων (της περίπτωσης αα’ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000).

Ειδικότερα το ποσό των 100.000 ευρώ στις εμπορικές ή μικτές επιχειρήσεις μειώνεται στα 50.000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 θα ισχύει ως εξής μετά την τροποποίηση:

«2. Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Π.Δ.186/1992, οι οποίοι: α) τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή β) τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα: αα) πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ, αν πρόκειται για εμπορική ή μικτή επιχείρηση, ββ) πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ, αν πρόκειται για επιτηδευματία που ασκεί εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, υποβάλλουν τις κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), αρχικές, συμπληρωματικές, τροποποιητικές, περιοδικές και εκκαθαριστικές, αφού προηγουμένως έχουν υπογραφεί και από λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.»

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44233#