Διόρθωση ώρας Φορολογικών και Ταμειακών μηχανών

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1167 που δημοσιεύτηκε στο τέλος Αυγούστου, υπάρχει σαφής υποχρέωση για όσους έχουν Φορολογικό Μηχανισμό Σήμανσης ή Ταμειακή μηχανή, να ελέγχουν ότι το ρολόι των μηχανισμών έχει την σωστή ώρα, και ότι οι εκδιδόμενες αποδείξεις έχουν σωστή χρονολογία και ώρα.
Το πρόστιμο σε περίπτωση απόκλισης, είναι της τάξης των 500€. Η απόκλιση στην οποία θα βεβαιώνεται το πρόστιμο είναι τα 5 λεπτά της ώρας, οπότε είναι απαραίτητο για όλους, να φροντίσετε να ελέγξετε τους μηχανισμούς και τις ταμειακές μηχανές που έχετε στην κατοχή σας, και σε περίπτωση διαφοράς από την πραγματική, να ζητήσετε από τους τεχνικούς σας να γίνει διόρθωση ώρας.

Διόρθωση της ώρας μπορεί να γίνει με τους εξής δύο τρόπους:

  • Χειροκίνητη διόρθωση ώρας από εξειδικευμένο τεχνικό, σπάζοντας την μολυβοσφραγίδα και επεμβαίνοντας στο εσωτερικό του μηχανισμού, διόρθωση ώρας στην πλακέτα, κλείσιμο του μηχανισμού με νέα μολυβοσφραγίδα και καταχώρηση επέμβασης στο βιβλιαράκι του μηχανισμού. Σε περίπτωση που ο μηχανισμός χάνει τακτικά την ώρα, καλό είναι να γίνει και ο απαιραίτητος έλεγχος στην πλακέτα και την μπαταρία, ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα και να μην απαιτούνται επανηλλημένες επισκέψεις τεχνικού και επιβαρύνεστε με ώρες εργασίας.
  • Αυτόματη ενημέρωση ώρας από τον server του AADE. Γίνεται εγκατάσταση νέου driver των φορολογικών μηχανισμών ή ταμειακών, (για όσους τουλάχιστον έχει εκδοθεί τέτοιος driver από τον αντιπρόσωπο/εταιρία κατασκευής), ο οποίος αναλαμβάνει να εκτελέσει αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων προς τον ΑΑΔΕ και με το τέλος της αποστολής εκτελεί και αυτόματο συγχρονισμό της ώρας του μηχανισμού, με την ώρα του server του ΑΑΔΕ. Ο driver των φορολογικών μηχανισμών θα συμπεριλαμβάνεται, μαζί με το απαραίτητο firmware, σε όσους μηχανισμούς πωλούνται από την 1-11-2018 και μετά, αλλά θα χρεώνεται για τους παλαιότερους.
    Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει όποιον από τους δύο τρόπους επιθυμεί, για να διατηρεί την ώρα σωστή. Στην περίπτωση της αυτόματης ενημέρωσης, είναι πιθανό, αναλόγως του κατασκευαστή του driver, να απαιτείται και υποχρεωτική αποστολή φορολογικών δεδομένων ημέρας προς τον ΑΑΔΕ.
    Η εφαρμογή της παραπάνω ΠΟΛ.1167, έχει ήδη ξεκινήσει από την 1-11-2018. Συστήνουμε λοιπόν την προσοχή σε όσους διαθέτουν φορολογικούς μηχανισμούς και ταμειακές μηχανές, να ελέγξουν άμεσα την ώρα του συστήματος, και να αποφασίσουν την μέθοδο διόρθωσης, ώστε να αποφύγουν άσκοπα πρόστιμα σε περίπτωση ελέγχου.