Διευκρινίσεις Υπ. Εργασίας για τους συνταξιούχους με έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα – Μη υποχρέωση υπαγωγής τους στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών


Σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. Φ. 80000/οικ. 10568/222/2018 και Φ.80000/οικ.12151/274/2018 εγκυκλίων οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, στους συνταξιούχους και παράλληλα δικαιούχους είσπραξης εσόδων από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα, με την εγκύκλιο Φ.10141/οικ.19892/539/2019 του Υπ. Εργασίας γίνονται γνωστά τα ακόλουθα ως προς τη μη υποχρέωση υπαγωγής τους στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών:

Η λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα επί έργων σε καμία περίπτωση δεν συνιστά ανάληψη δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση που αποτελεί και προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι κατέχουν είτε πνευματικά είτε συγγενικά δικαιώματα, από τα οποία αποκομίζουν έσοδα, αφενός δεν εφαρμόζεται το άρθρο 20 του  ν.4387/2016 και ως εκ τούτου δεν προκαλούνται μειώσεις στο ποσό της χορηγούμενης σύνταξης, αφετέρου δε δεν εισφοροδοτούνται για τυχόν εισοδήματα από τα πνευματικά τους δικαιώματα.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44709