Από 1η Νοεμβρίου η λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής

Σύμφωνα με την απόφαση 1048863 ΕΞ2019 της ΑΑΔΕ τροποποιείται η Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017, και από 01/11/2019 στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης θα ξεκινήσει τη λειτουργία της η Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία με τίτλο «Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής» και καθορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι, η δομή και οι αρμοδιότητές της.

Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και έχει έδρα τον νομό Αττικής.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η επιδίωξη είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, όπως οι οφειλές εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(β) Η επιδίωξη είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, με τη λήψη στοχευμένων μέτρων για οφειλές που καθορίζονται, αρμοδίως, με συγκεκριμένα κριτήρια.
(γ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.

Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, οφειλετών που υπάγονται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, παράλληλα με τις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες εξακολουθούν να έχουν αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών αρμοδιότητάς τους.

Δείτε την 1048863 ΕΞ 2019 και την κωδικοποιημένη Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44298